აკუსტიკური კარი

გამოყენებული მასალა:
• გამომშრალი წიწვოვანი ხე
• მდფ 4-6 მმ სისქის
• გერმანული ბრენდის SAUERLAND SPANPLATTE აკუსტიკური
მერქანბურბუშელოვანი ფილა
ზედაპირის დაფარვა:
• ეკოლოგიურად სუფთა ხის ანათალი, თურქული ( ან პოლიურეთანის
საღებავი)
შესაძლო ზომები:
• ჩარჩო – 36*100*2250 მმ
• თამასა – 4*45*2300/12*65*2300 მმ
• კარის ფრთა – 43*760-860*2150

კატეგორია: