კომპაქტური სარეცხის საშრობი

სარეცხის საშრობი, რომელიც თქვენს
ყოველდღიურობას კომფორტად აქცევს.
განათავსეთ თქვენთვის მოსახერხებელ
სივრცეში, გადმოშალეთ მარტივი მოძრაობით
და გამოყენების შემდეგ დაუბრუნეთ საწყის
პოზიციას. არის კომპაქტური და არ იკავებს
დიდ ადგილს, მზადდება 1,5 მმ სისქის
ლითონის ფურცლისაგან და 10მმ დიამეტრის
ალუმინისაგან, გაშლის შემდეგ გვაძლევს 13,5
მეტრიან, საშრობ სივრცეს