ფერი – 8518 კოდი – MG S W 206

გამოყენებული მასალა:
• 1 – 1.5 მმ სისქის ცივად ნაგლინი ლითონის ფურცელი
• 150 კგ/მ3 დაწნეხვის ქვაბამბა
• Kale-ს ბრენდის საკეტები
ზედაპირის დაფარვა:
• სტატიკური ღებვა
არ არის რეკომენდირებული წვიმიან და მზიან ადგილას გამოყენებისათვის.

კატეგორია: