საევაკუაციო კარი

FD 30 – ცეცხლმედეგია 30 წუთის განმავლობაში:
• ლითონის ფურცლები
• 150 კგ/მ³ დაწნეხვის ქვაბამბა
• Push bar
FD 60 – ცეცხლმედეგია 60 წუთის განმავლობაში:
• ლითონის ფურცლები
• 150 კგ/მ³ დაწნეხვის ქვაბამბა
• ცეცხლმედეგი თაბაშირ-მუყაოს ფილა
• Push bar
FD 90 – ცეცხლმედეგია 90 წუთის განმავლობაში:
• ლითონის ფურცლები
• 150 კგ/მ³ დაწნეხვის ქვაბამბა
• ცეცხლმედეგი თაბაშირ-მუყაოს ფილა
• კერამიკული ბამბა
• Push bar

კატეგორია: