ცეცხლმედეგი კარის ეფექტურობა Efectis-მა გამოსცადა და დაამოწმა

ცეცხლმედეგი კარი თქვენი დაცულობის და სიმშვიდის გარანტიაა. Efectis არის პროდუქტების, სისტემების და კონსტრუქციების ცეცხლმედეგობის დონის შემფასებელი კომპანია. მისი სათავო ოფისი საფრანგეთში მდებარეობს, ხოლო ადგილობრივი ლაბორატორიები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აქვს გახსნილი.…

Read more